Maandbericht

Agenda school

Kalender school

<<  September 19  >>
 ma  di  wo  do  vr  za  zo 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Missie/ Visie

Samen, Sociaal, Wereldwijs
Onze missie is om in de steeds veranderende wereld gezamenlijk met de ouders/opvoeders, andere kinderen en de omgeving, elk kind te ondersteunen, zodat het breed ontwikkelt, sociaal en wereldwijs goed toegerust is om zijn/haar weg te vervolgen in de maatschappij. Je mag daarbij zijn wie je bent, maar we hebben elkaar ook nodig om tot een hoger doel te komen.

Betekenisvol Onderwijs
We geven onderwijs dat recht doet aan verschillen in capaciteit, talent en manier van leren. Door afwisseling en differentiatie blijven kinderen uitgedaagd en leergierig, scheppen wij ruimte voor werkelijk leren en ontwikkeling en creëren wij wereldwijze kinderen. We realiseren dit door samenhangend en betekenisvol onderwijs te geven door te werken in thema’s met de methode Alles in 1.
In een steeds veranderende wereld vinden wij het van belang dat kinderen als mens in die wereld met zichzelf en met anderen kunnen leven en communiceren en ook mediawijs zijn.
Samen met de peuterspeelzaal werken wij aan een gedeelde visie en uitstraling. Wij zorgen voor een afgestemd aanbod van activiteiten, zodat de doorgaande ontwikkel- en zorglijn zichtbaar is.

Toekomstgericht
Om de kinderen goed voor te bereiden op de 21ste -eeuwse samenleving vinden wij het belangrijk dat zij competenties bezitten die maken dat zij succesvol deel kunnen nemen aan de maatschappij van de toekomst. De competenties krijgen een plek in ons onderwijs. Kinderen kunnen vanuit een breed perspectief deze competenties behorend bij de 21ste eeuwse vaardigheden ook op andere gebieden toepassen.

Pedagogisch Klimaat
Een kind moet zich bij ons veilig en vertrouwd voelen, alleen dan komt het tot leren en goede prestaties. We bieden een sterk ingevuld programma voor sociaal emotioneel leren in combinatie met goed klassenmanagement.
We vinden het van groot belang dat wij samen met de kinderen een prettig pedagogisch klimaat creëren, waarin een ieder tot z’n recht komt. Wij brengen kinderen de basiskennis, sociale vaardigheden en houding bij die zij nodig hebben om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. We zien de school als een omgeving waarin je dat mag én moet laten zien.

Ouderbetrokkenheid
Het team ziet ouders als partners. Gezamenlijk begeleiden wij de kinderen in hun ontwikkeling, ieder vanuit de eigen deskundigheid, rol en verantwoordelijkheid. We hechten veel waarde aan een goede relatie met ouders en gaan daarbij uit van wederzijds respect. We zijn duidelijk over wat ouders van de school kunnen verwachten en wat daarbij onze grenzen zijn. Daarnaast geven wij aan wat wij van ouders verwachten. We zijn open in ons handelen en communiceren.

Professioneel team
De school heeft een team met professionals dat in staat is het onderwijs vorm te geven in een voortdurend veranderende omgeving door scholing, ontwikkeling en waarin initiatief wordt gestimuleerd. Er vindt kennisdeling en uitwisseling plaats zowel binnen als buiten het team door de inrichting van netwerken en persoonlijke leergemeenschappen.
Een goede onderlinge verstandhouding, begrip voor elkaar, transparante communicatie en effectieve feedback kenmerkt ons professioneel team.

Kernwaarden

Veiligheid                                                      Kansrijk & Betekenisvol

 

Respect & Vertrouwen                                Samen & Zelfontplooiing